Logo blubloc

ปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้าอันตรายของหน้าจอดิจิตอล

Icn devices xs lowresIcn devices md lowres

แสงสีฟ้าคือแสงที่มีคลื่นแสงพลังงานสูง จนสามารถทะลุดวงตาเราจนถึงจอประสาทตา จึงสามารถก่อให้เกิดอันตราย พบได้ตามหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือสมาร์ทโฟน จึงเป็นแสงที่เราควรหาทางป้องกันหากเราเป็นคนที่มีการใช้หน้าจอดิจิตอลเป็นระยะเวลานาน


Icn compare without xs lowres

ดวงตาที่ปราศจากการป้องกัน

แสงสีฟ้าจากหน้าจอสามารถทะลุเข้าไปถึงจอประสาทตาและทำให้ดวงตาเมื่อยล้าจากการใช้งาน

Icn compare with xs lowres

การปกป้องจาก GLAZZIQ BluBloc

ช่วงปกป้องดวงตาของคุณไม่ให้แสงสีฟ้าทำร้ายจอประสาทตา และยังช่วงลดอาการเมื่อยล้าในดวงตาอีกด้วย


เริ่มช้อปเลย

กรอบ + เลนส์ BluBloc เริ่มต้น 1,990฿
Main menshopbanner
Main womenshopbanner